ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน 18,000 บาท
incentive 2,000-3,000 บาท

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน 13,000 บาท
ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
incentive 2,000-3,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

* บริหารและดูแลพนักงานภายในสาขา
* บริหารและจัดการวัถุดิบ และ ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน
* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ
* อดทนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุไม่เกิน 30 ปี
* วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
* บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
* มีความอดทนและมีความเป็นผู้นำ
* สามารถทำงานเป็นกะได้
* หากมีประสบการณ์ด้านการบริการในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111

ผู้ช่วยผู้กุ๊ก (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
incentive 1,500-2,000 บาท
เบี้ยขยัน 500 บาท

ผู้ช่วยผู้กุ๊กพาร์ทไทม์ (จำนวน 3 อัตรา)
เงินเดือน 42.52-52 บาท / ชม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
* จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร
* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 20 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
* มีความอดทนและขยัน
* สามารถทำงานเป็นกะได้
* หากมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111

แคชเชียร์ (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
incentive 1,500-2,000 บาท
เบี้ยขยัน 500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 18 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
* มีทักษะด้านการสื่อสารชอบงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
* มีความอดทนและขยัน
* สามารถทำงานเป็นกะได้
* มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือ Cashier จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111

บริการ (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
incentive 1,500-2,000 บาท
เบี้ยขยัน 500 บาท

บริการ พาร์ทไทม์ (จำนวน 3 อัตรา)
เงินเดือน 42.52-52 บาท / ชม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
* บริการลูกค้า ส่งอาหาร จัดโต๊ะ เก็บโต๊ะ
* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 18 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
* มีความอดทนและขยัน
* สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111

ล้างจาน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
incentive 1,500-2,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 18 ปีขึ้นไป
* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
* มีความอดทนและขยัน
* สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111

แม่บ้าน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
incentive 1,500-2,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 18 ปีขึ้นไป
* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
* มีความอดทนและขยัน
* สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขา
หรือ โทร 038-311-111